Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home

BIJSCHOLING NEN-EN 12845:2015/NEN 1073:2017


De bijscholingsdag die op 8 december 2017 wordt georganiseerd, is het gevolg van wijzigingen in zowel de Europese norm, als de Nederlandse norm. Hierin staan aanvullende eisen geformuleerd om tot een betere beveiliging te komen en altijd in combinatie/aanvulling met de Europese norm gelezen moeten worden.

Meer informatie.

Inschrijven

 

INCOMPANY TRAININGEN

Als opleidingscentrum hebben we opleidingen die gericht zijn op specifieke functies die met name in certificatieschema's genoemd worden. De wereld van brandveiligheid is breder en organisaties hebben hun eigen kennisbehoeften. OCB organiseert daarom incompany traingen die specifiek zijn en afgestemd op uw behoefte binnen uw organisatie. Heeft u een specifieke vraag of bent u geinteresseerd in de mogelijkheden, neem dan even telefonisch contact op of stuur een e-mail met uw specifieke vraag.


TOEGEPASTE SPRINKLERBEVEILIGING

Engineer

 

 

 

 

 

 

 

Hoe sprinklerbeveiliging kan worden toegepast in relatie tot het Bouwbesluit en welke documenten hiervoor dienen te worden opgesteld. De verschillende installatie-uitvoeringen, opbouw van de installatie, sprinklermeldingen en -sturingen, en de keuze van het juiste systeem. Hiertoe krijgt u inzicht in de primaire kenmerken waarmee de sprinklerbeveiliging wordt gedefinieerd.

Meer informatie en aanmelden.

AANKOMEND TECHNICUS SPRINKLERTECHNIEK

De opleiding Aankomend technicus Sprinklertechniek (voorheen VSI-B of Sprinkler I) is bedoeld voor mensen die zich beroepsmatig bezighouden met het ontwerpen van sprinklerinstallaties, zoals aankomende sprinklertechnici, preventisten werkzaam bij bijvoorbeeld de brandweer, adviseurs, tekenaars en projectleiders. Wie deze cursus volgt, leert de basis voor het ontwerpen van eenvoudige sprinklerinstallaties. Het diploma is ook de entree tot de opleiding Technicus Sprinkler (voorheen VSI-C of Sprinkler II).

Meer informatie en aanmelden.

Examentraining

Informatie en aanmelden

BASISCURSUS BRANDMELDTECHNIEK

Deze opleiding komt tot stand in samenwerking met de branchevereniging Vebon. De VEBON heeft de opleidingen op het gebied van branddetectie Rookmelderuitgebreid met een Basiscursus Brandmeldtechniek. Als gevolg van de hoge toelatingseisen die voor de opleidingen Onderhoudsdeskundige en Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties gelden, is er behoefte aan een basiscursus. Tevens wordt met de basiscursus beoogd de cursisten een betere startpositie te geven voor eventuele vervolgcursussen.

Voor meer informatie en aanmelden


WATERMISTTECHNIEK 1Watermistnozzle

De cursus Watermisttechniek 1 leidt op tot praktisch en theoretisch inzicht in het beveiligen met watermist als blustechniek. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Europese en Amerikaanse voorschriften en de DIOMM van leveranciers, om een watermistsysteem te ontwerpen en hydraulisch te berekenen.

Meer informatie en aanmelden


BRANDVEILIGE DOORVOEREN

Brandveilige doorvoeringTijdens de cursus wordt de theoretische bassis gelegd voor het brandveilig afwerken van doorvoeringen. De cursus is daardoor bedoeld voor uitvoerders, adviseurs, ontwerpers en monteurs vaan brandveilige doorvoeringen. Die laatste groep dient na deze cursus nog specifieke praktijktrainingen te volgen bij leveranciers van brandveilige materialen.

 

Meer informatie en aanmelden.

WONINGSPRINKLER

WoningsprinklerWoningsprinklers bieden het antwoord op de vergrijzing en het daaraan gekoppelde risico om slachtoffer te worden bij een brand. Echter ook in situaties waar juist veel kleine kinderen aanwezig zijn of mensen die door ziekte bedgebonden zijn, biedt deze techniek een veilige leefomgeving. Om te kunnen voldoen aan de eisen voor certificatie bieden wij een aantal cursussen aan:

Woningsprinklertechnicus type 1

Woningsprinklertechnicus voor de Sprinklertechnicus

Projectverantwoordelijke woningsprinklers type 1

Toegepaste Woningsprinklerbeveiliging

Meer informatie en aanmelden, klik op de link.

LEIDINGGEVEND MONTEUR SPRINKLERTECHNIEK

SprinklermonteurIn de cursus Leidinggevende Monteur Sprinkler- techniek (voorheen VSI A) maakt de cursist kennis met de verschillende aspecten van de automatische sprinklerinstallatie.Een vooropleiding Monteur Sprinklertechniek of werkervaring met het monteren van sprinklerinstallaties zodanig dat de monteur in staat is tot zelfstandig te werken. Iedereen die voor het examen van deze cursus slagen, worden geacht te beschikken over de noodzakelijke basiskennis van de sprinklertechniek. Tevens hebben zij kennis gemaakt met de theoretische aspecten van een sprinklerinstallatie. De opleiding vormt ook een basis voor de certificatieregeling VBB.

Voor meer informatie en aanmelden

 MONTEUR SPRINKLERTECHNIEK


Voor meer informatie en aanmelden

BLUSGASTECHNIEK 1

De cursus Blusgastechniek 1 leidt op tot praktische en theoretische basiskennis van blusgasinstallaties. De cursus leidt op voor het diploma Blusgastechniek 1/F-gassen, waarmee voldaan kan worden aan de Europese eisen voor personen die werken met blusgassen of blusgashoudende cilinders in stationaire brandbeveiligingssystemen en brandblusapparaten – F gassen.

Voor meer informatie en aanmelden.

Blusgasmanifold

TECHNICUS SPRINKLERTECHNIEK

De opleiding Technicus Sprinklertechniek (voorheen VSI-C of Sprinkler II) is de vervolgopleiding van Aankomend Technicus Sprinklertechniek. Zij is bedoeld voor diegenen die zich beroepsmatig bezighouden met het ontwerpen van sprinklerinstallaties en die al beschikken over ruime ervaring met het ontwerpen van eenvoudige installaties. In deze opleiding staat het hydraulisch ontwerpen van sprinklerinstallaties centraal.

Meer informatie en aanmelden

Examentraining

Informatie en aanmelden

ESFR sprinkler

CONTACTGEGEVENS

15012009112.jpg

OpleidingsCentrum Brandveiligheid bv
Hogeweg 35A
5301 LJ  ZALTBOMMEL

0418-510316

Document acties