Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Over het OCB / Over het OCB

Over het OCB

Missie

"Het OCB leidt naar brandveiligheid"

In onze missie gebruiken wij het werkwoord leiden. Dit werkwoord staat voor 3 verschillende vormen van leiden. Namelijk leiden, opleiden en begeleiden. Deze drie werkvormen zijn de grondprincipes van ons OpleidingsCentrum Brandveiligheid.

 

Waar staan wij voor

 • Het OCB is, gebaseerd op een kennisplatvorm van praktijkervaring en vakbekwaamheid, opgedaan brandveiligheid in gebouwen, en in de sprinklertechniek in het bijzonder.
 • Het OCB wil kennis verbreiden, zowel binnen als buiten de brandveiligheidsbranche, via het verzorgen van opleidingen aan een ieder die behoefte heeft aan basiskennis brandveiligheidstechniek, verdieping en/of specialisatie in een bepaald vakgebied.
 • De opleidingen zijn dusdanig opgezet, zodat de opgedane kennis direct toepasbaar is in de beroepspraktijk.
 • Onze opleidingen en cursuspakketten worden ontwikkeld door deskundigen uit de verschillende vakgebieden, om zo een zo compleet mogelijk onderwijsconcept te kunnen aanbieden, dat voldoet aan de eisen die modern onderwijs stelt.
 • Het OCB is centraal gelegen in ons land, op een kantorenterrein in Zaltbommel, dan vanaf de A2 gemakkelijk te bereiken is. Het OCB beschikt over ruime leslokalen en vergaderruimtes.
 • Voor het opdoen van praktijkervaring maken wij afspraken met diverse instanties en werkgevers 
 • We willen een opleidingscentrum zijn waar cursisten hun eigen competenties kunnen ontwikkelen en waar mogelijk de rol van eigen regisseur over het eigen leerproces op  zich nemen. Belangrijk is dat het onderwijs daarop wordt afgesteld.
 • Daar docenten veelal direct uit de praktijk geworven zullen worden, vinden we het belangrijk dat er voortdurend gewerkt wordt aan de professionaliteit als docent. Docenten moeten immers toegerust zijn met bekwaamheden en vaardigheden om cursisten zo goed mogelijk te begeleiden.
 • We willen een lerende school zijn en vanuit dat principe sturen op competenties en verantwoordelijkheden van leidinggevenden, docenten en overige werknemers in onze organisatie.
 • Onze cursussen worden, indien deze voor het specifieke beroep bestaan, gebaseerd op de beroepscompetentieprofielen, zoals die zijn vastgelegd bij SPEC.
 • Het leveren van kwaliteit is erg belangrijk en draagt in grote mate bij aan de verdere ontwikkeling en het voortbestaan van OCB.
 •  

Document acties